<div align="center"> <h1>Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego - TG \"Sokół\" Bydgoszcz-Fordon</h1> <h3>www.sokol.cinsp.pl - Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego - TG \"Sokół\" Bydgoszcz-Fordon</h3> <p>Sokół,Sokol,Towarzystwo,Gimnastyczne,sport,ojczyzna,patriotyzm,kultura,związek</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.glowy.bydgoszcz.pl/cinsp/" rel="nofollow">http://www.glowy.bydgoszcz.pl/cinsp/</a></p> </div>